Zaslaním tejto emailovej správy ako klient spoločnosti Enerbyt s.r.o. vyjadrujem súhlas so zasielaním potrebných dokumentov (vyúčtovanie, faktúry, predpisy platieb apod.) v elektronickej forme na dole uvedenú mailovú adresu.

Súhlas dávam na dokumenty súvisiace s bytom resp. nebytovým priestorom na adrese, ktorú som uviedol v tomto formulári:
Meno:
Priezvisko:
Adresa bytu:
[ na ktorý sa vzťahuje súhlas]
Email:
Telefón:

Spracovanie osobných údajov

Uvedené osobné údaje spracovávame iba na účely zabezpečenia elektronickej komunikácie. Osobné (ani žiadne iné) údaje nespracovávame pre potreby cielenej ponuky tovarov alebo služieb. Osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám. Súhlas považujeme za platný do jeho odvolania. Toto spracovávanie podlieha nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracovanie osobných udajov a o voľnom pohybe týchto udajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné NARIADENIE o ochrane osobných udajov). Poznáme ich tiež Ako "GDPR".

Odvolanie súhlasu

V prípade, že si budete priať odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, kontaktujte nás telefonicky na čísle 036 756 5301 alebo mailom sek@enerbyt.sk