Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme

  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  V zmysle novelizovaného zákona č.211/2020 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 31.3.2022 platí povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv, pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 42
1 2024-05-31 Kniha faktúr - máj 2024 0,00 document
2 2024-05-31 Objednávky za máj 2024 0,00 document
3 2024-04-30 Kniha faktúr - apríl 2024 0,00 document
4 2024-04-30 Objednávky za apríl 2024 0,00 document
5 2024-03-31 Kniha faktúr - marec 2024 0,00 document
6 2024-03-31 Objednávky za marec 2024 0,00 document
7 2024-02-29 Kniha faktúr - február 2024 0,00 document
8 2024-02-29 Objednávky za február 2024 0,00 document
9 2024-01-31 Kniha faktúr - január 2024 0,00 document
10 2024-01-31 Objednávky za január 2024 0,00 document
11 2023-12-31 Kniha faktúr - december 2023 0,00 document
12 2023-12-31 Objednávky za december 2023 0,00 document
13 2023-11-30 Kniha faktúr - november 2023 0,00 document
14 2023-11-30 Objednávky za november 2023 0,00 document
15 2023-10-31 Kniha faktúr - október 2023 0,00 document
16 2023-10-31 Objednávky za október 2023 0,00 document
17 2023-09-30 Kniha faktúr - september 2023 0,00 document
18 2023-09-30 Objednávky za september 2023 0,00 document
19 2023-08-31 Kniha faktúr - august 2023 0,00 document
20 2023-08-31 Objednávky za august 2023 0,00 document