Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 33
1 2019-05-31 Kniha faktúr - máj 2019 0,00 document
2 2019-05-31 Objednávky za máj 2019 0,00 documentdocument
3 2019-05-23 Dodatok č. 4 k zmluve o ukladaní odpadu 0,00 document
4 2019-05-21 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1 440,00 document
5 2019-05-15 Zmluva o vykonaní odbornej praxe 0,00 document
6 2019-04-30 Kniha faktúr - apríl 2019 0,00 document
7 2019-04-30 Objednávky za apríl 2019 0,00 documentdocument
8 2019-04-01 Zmluva o poskytovaní služieb OPP a BOZP 519,60 document
9 2019-04-01 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 document
10 2019-04-01 Zmluva o poskytovaní služieb PO 0,00 document
11 2019-04-01 Zmluva o dodávke vody - Sobieskeho 92 0,00 document
12 2019-04-01 Zmluva o dodávke vody - Sobieskeho 92 II. 0,00 document
13 2019-03-31 Objednávky za marec 2019 0,00 documentdocument
14 2019-03-29 Kniha faktúr - marec 2019 0,00 document
15 2019-03-25 Generálna oprava KGJ 107 740,04 documentdocument
16 2019-03-21 Zmluva o dodávke vody - Hlavná 1 50,00 document
17 2019-02-28 Kniha faktúr - február 2019 0,00 document
18 2019-02-28 Objednávky za február 2019 0,00 documentdocument
19 2019-02-12 Zmluva o dielo - Koncepcia rozvoja CZT mesta Štúrovo 16 440,00 document
20 2019-01-31 Objednávky za január 2019 0,00 documentdocument