Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 32
1 2018-09-30 Objednávky za september 2018 0,00 documentdocument
2 2018-09-30 Kniha faktúr - september 2018 0,00 document
3 2018-09-03 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 0,00 document
4 2018-08-31 Objednávky za august 2018 0,00 document
5 2018-08-31 Kniha faktúr - august 2018 0,00 document
6 2018-08-23 Kniha faktúr - júl 2018 0,00 document
7 2018-07-31 Objednávky za júl 2018 0,00 document
8 2018-07-31 Zmluva o zabezpečení prev. vyhradeného tech.zariadenia 250,00 document
9 2018-06-30 Kniha faktúr - jún 2018 0,00 document
10 2018-06-30 Objednávky za jún 2018 0,00 document
11 2018-06-15 Zmluva o obchodnej spolupráci - MŠ Adyho 0,00 document
12 2018-05-31 Strojné čistenie Autopark, AC 2018 1 188,00 document
13 2018-05-30 Zmluva o dielo - náhrada riadiaceho systému POS3 10 876,80 document
14 2018-05-29 Zmluva o dodávke vody - nájomné byty Obid, 28/A 45,00 document
15 2018-05-29 Zmluva o dodávke vody - nájomné byty Obid, 28/B 25,00 document
16 2018-05-29 Zmluva o dodávke vody - nájomné byty Obid, 28/C 35,00 document
17 2018-05-25 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 document
18 2018-05-25 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 document
19 2018-05-25 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 document
20 2018-05-23 dezinsekčné práce DOS 33,12 document