Smernice

  

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Smernica č. 42023 - obstarávanie.pdf)Smernica č. 4/2023 [Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác]387 kB
Stiahnuť tento súbor (Smernica č. 12020 o nájme bytov a NBP.PDF)Smernica č. 1/2020 [Smernica o nájme bytov a nebytových priestorov mesta Štúrovo v starostlivosti a v správe Enerbyt s.r.o.]112 kB
Stiahnuť tento súbor (Smernica - preverovanie podnetov.pdf)Smernica č.1/2015 [Smernica podávania, evidovania a preverovania podnetov podávaných zmysle zákona č.307/2014 Z.z.]2134 kB