Správa o zákazkach

   

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € I.Q.2024.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za I. kvartál 2024[ ]394 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € IV.Q.2023.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 4. kvartál 2023[ ]406 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € III.Q.2023.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 3. kvartál 2023[ ]413 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € za II.Q.2023.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 2. kvartál 2023[ ]410 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € za  I.Q.2023.pdf)Zákazky nad 5000 € za I.Q.2023.pdf[ ]404 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € III.Q.2022.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 3. a 4. kvartál 2022[ ]399 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € I a II.Q.2022.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 1. a 2. kvartál 2022[ ]399 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € IV.Q.2021.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 4. kvartál 2021[ ]400 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € III.Q.2021.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 3. kvartál 2021[ ]397 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € II.Q.2021.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 2. kvartál 2021[ ]409 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € I.Q.2021.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 1. kvartál 2021[ ]394 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € IV.Q.2020.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 4. kvartál 2020[ ]400 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 III.Q.2020.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 3. kvartál 2020[ ]389 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € II.Q.2020.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 2. kvartál 2020[ ]388 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € I.Q.2020.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 1. kvartál 2020[ ]406 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 IV.Q.2019.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 4. kvartál 2019[ ]413 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 III.Q.2019.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 3. kvartál 2019[ ]416 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € I. a  II.Q.2019.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 1. a 2. kvartál 2019[ ]414 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € IV.Q.2018.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 4. kvartál 2018[ ]422 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € III.Q.2018.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 3. kvartál 2018[ ]399 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 € II.Q.2018.PDF)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 2. kvartál 2018[ ]195 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 I.Q.2018.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 1. kvartál 2018[ ]339 kB
Stiahnuť tento súbor (IV.Q.2017.PDF)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 4. kvartál 2017[ ]15 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 III.Q.2017.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 3. kvartál 2017[ ]35 kB
Stiahnuť tento súbor (Zákazky nad 5000 II.Q.2017.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 2. kvartál 2017[ ]35 kB
Stiahnuť tento súbor (Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 za 1.kvartál 2017.PDF)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 1. kvartál 2017[ ]47 kB
Stiahnuť tento súbor (IV. Q. 2016.PDF)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 4. kvartál 2016[ ]45 kB
Stiahnuť tento súbor (III.Q.2016.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 3. kvartál 2016[ ]34 kB
Stiahnuť tento súbor (II.Q. 2016.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 2.kvartál 2016[ ]34 kB
Stiahnuť tento súbor (I.Q. 2016.pdf)Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 € za 1.kvartál 2016[ ]29 kB
Stiahnuť tento súbor (Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou.pdf)Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 1.7.-30.9.2014[ ]216 kB