Vitajte na našej novej webstránke

V ostatných rokoch naša spoločnosť prechádza modernizáciou takmer vo všetkých oblastiach svojej činnosti. V správe bytových a nebytových  priestorov bolo vytvorené klientské centrum s najmodernejším softvérovým vybavením. Na úseku tepelného hospodárstva už 5 rokov prebieha rekonštrukcia a modernizácia tepelných zariadení. Vymenila sa technológia všetkých odovzdávacích staníc tepla, postupne sa menia tepelné rozvody, ktoré ohrozovali bezpečnosť dodávok tepla a pôsobili nemalé tepelné straty.

Náš centrálny dispečing 24 hodín denne 7 dní v týždni monitoruje a riadi kvalitu dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Bola uvedená do prevádzky kogeneračná jednotka na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, bez ktorej  stabilizácia ceny tepla vplyvom značných, ale nutných investícii by nebola možná.

Naša spoločnosť ako jedna z mála obchodných spoločností sa hlási ku konzervatívnym hodnotám ako sú spoľahlivosť, poctivosť, dôvera a empatia. Našou novou webovou stránkou chceme tieto hodnoty naďalej rozvíjať a to predovšetkým objektívnym poskytovaním informácii o našich úspechoch, ale aj nezdaroch a problémoch, ktorými sa každodenne stretávame. Našim cieľom je poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Webová stránka si kladie za úlohu sprístupniť čo najväčší objem potrebných informácii svojim klientom z pohodlia svojho domova. Registrovaným užívateľom budeme pomocou elektronickej pošty zasielať najnovšie informácie o plánovaných a neplánovaných prerušeniach dodávok energií, prípadných technologických haváriách a o stave ich odstraňovania. 

Veríme, že sa nám podarilo  novú webovú stránku vytvoriť  čo najbližšie k Vašim predstavám a prispeje to ku skvalitneniu poskytovaných služieb

S úctou 

Kolektív pracovníkov Enerbyt s.r.o. 

 

Üdvözöljük Önöket az új weboldalunkon

Cégünk az utóbbi években tevékenységének minden területén folyamatosan fejlődik. A lényegesebb változások: az ingatlankezelés területén sikerült kiépíteni egy minden igényt kielégítő ügyfélközpontot, amely a legmodernebb informatikai rendszerrel működik és egyebek mellett ügyfeleinknek lehetővé teszi a gyors és teljes-körű információ-hozzáférést .

Folyamatosan újítjuk a fűtésrendszerünket, kicseréltük az elavult hőcserélőállomásainkat, fokozatosan cseréljük a földalatti hővezetékeinket, a központi vezérlőrendszerünk a nap 24 órájában figyeli és irányítja a fűtés és melegvíz-szolgáltatást . Üzembe helyeztünk egy villanytermelő kogenerációs egységet, amely nélkül nem lehetett volna megoldani a hő árának stabilizálását, ugyanis az egyéb befektetések  elviselhetetlen módon emelték volna a hő árát.

Igyekszünk  munkánkban, és az új weboldalunkkal is a konzervatív értékeket képviselni, mint a megbízhatóság,szorgalom, becsület, bizalom és empátia. 

Az új weboldalunk fö feladata. teljes körű áttekintést adni ügyfeleinknek minden olyan adatról, körülményről és egyéb információkról, amelyek segítenek eligazodni tevékenységünkkel összefüggő dolgokban. Regisztrált felhasználóinkat továbbá elektronikusan tájékoztatjuk minden energiaszolgáltatás kiesésről és azok elhárítási munkálatainak állásáról.

Igyekszünk weboldalunkat az önök igényekhez alakítani és ezzel is emelni szolgáltatásaink  minőségét . 

Tisztelettel  az Enerbyt kft  dolgozói