Vedenie spoločnosti

 

Ing. Juraj SZÓRÁD

konateľ

Tel.: 036/7565310

 

Tímea Jungová

vedúca ekonomického úseku

Tel.: 036/7565311

 

 

Ing.Oliver ÉDER

energetik

Tel.: 036/7565306

 

Mgr. Eva JUHÁSZ

vedúca správy bytov a nebytových objektov

Tel.: 036/7565312

 

Dezider FEHÉR

vedúci odd. údržby a opráv

Tel.: 036/7565307